Zaznacz stronę

Nasza oferta

  • Off-Road

Organizujemy imprezy dla samochodów terenowych – turystyczne, przygodowe, przeprawowe i sportowe. Organizowaliśmy pikniki dla producentów i dealerów samochodów terenowych oraz szkolenia team-buldingowe z zakresu HR. Organizujemy również imprezy integracyjne dla firm z wykorzystaniem samochodów terenowych.

Mamy na swoim koncie wiele profesjonalnych szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności jazdy, jazdy samochodem w ciężkim terenie jak i szkolenia wyprawowe czy wprowadzające w świat turystyki off-roadowej.

Oferujemy wyjazdy samochodami terenowymi do krajów Europy Wschodniej i Południowej (Litwa, Łotwa, Estonia, północna Rosja, Ukraina, Rumunia, Czarnogóra, kraje bałkańskie).

Nasze przedsięwzięcia realizujemy w oparciu zarówno o samochody uczestników jak i własne (wyposażone w niezbędny sprzęt wyprawowy i przygotowane do dalekich podróży).

  • Outdoor

Zajmujemy się profesjonalną obsługą spływów kajakowych, wycieczek i wypraw rowerowych oraz turniejów paintball !

Imprezy outdoorowe organizujemy głównie na terenie województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Pojezierze Brodnickie – układające się w ciąg ponad 100 jezior rynnowych powstałych ponad 17 000 lat temu! Otoczone lasami jeziora są miejscem ostoi wielu zagrożonych gatunków o czym świadczą dwa Parki Krajobrazowe: Brodnicki i Górznieńsko-Lidzbarski.

Rzeka Drwęca – najdłuższy w Polsce Rezerwat Ichtiologiczny. Meandrująca na długości ponad 200km Drwęca, stanowiła kiedyś granicę między zaborami rosyjskim i pruskim, do dziś nad jej brzegami spotkać można pozostałości po wcześniej zamieszkujących te tereny.

Rzeka Wel – wyjątkowo atrakcyjny, chociaż na niektórych odcinkach dość trudny szlak kajakowy. O atrakcyjności rzeki decyduje jej naturalny, nie zmieniony od wieków charakter.

  • Race Control & Rescue

Grupa stworzona specjalnie na potrzeby rajdów i wydarzeń sportowych.

Race control to zabezpieczenie medyczne (plany działań, zgłoszenia, zabezpieczenie), obsługa informatyczna (systemy zarządzania www, pomiar czasu, wyniki on-line), system monitoringu GPS (zawodników i obsługi) oraz koordynacja wszystkich działań przed, podczas i po zakończeniu imprezy.

Prowadzimy kursy w zakresie podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych, postępowania w stanach zagrożenia życia, koordynacji działań ratowniczych w wypadkach masowych i katastrofach.